twitter
linkedin

de adviseurde adviseur

Een strategie gebaseerd op de visie van de organisatie. Niet in de vorm van een strategisch communicatieplan dat al snel door de actualiteit wordt achterhaald. Ik geloof in de kracht van het 'scrummen': doelen stellen voor korte afgebakende periodes. Van mijlpaal naar mijlpaal. Dat kan zowel in een politiek-bestuurlijke context als in een meer bedrijfsmatige omgeving.