twitter
linkedin

de gespreksleiderde gespreksleider

Een gesprek of een debat leiden, is nooit een kunstje! Niet alleen de inhoud, ook de context is van belang. Weten wat er speelt, wat de hete hangijzers zijn en waar de emotie zit. Voor elke gelegenheid geldt: een stevige voorbereiding maakt je tot een goed geïnformeerde gespreksleider: warm en betrokken waar dat kan, kritisch en zakelijk waar dat nodig is.