twitter
linkedin

de gespreksleider2de gespreksleider

Energie033 | Samen met bewoners van een wijk werk maken van energiebesparing. Met mij als gesprekleider gingen tientallen gemeenten uit het hele land, maar ook adviesbureaus, bouwondernemingen, milieudiensten, woningcorporaties en de woon-adviescommissie hierover in gesprek tijdens het landelijke symposium Energie033.