twitter
linkedin

de tekstschrijver2de tekstschrijver

DIS | Drie maal per jaar worden relaties en opdrachtgevers symbolisch uitgenodigd aan tafel, de dis, van het Servicebureau|Gemeenten (SB|G), een uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijke taken op het gebied van Leefomgeving en de Wmo. De spreekwoordelijke dis staat voor 'Dit is het Servicebureau|Gemeenten'. Ruth Gorissen communicatie verzorgde concept en tekst van de nieuwsbrief. (PDF)